„Choď do domu svého bližního jen zřídka, jinak se tě přesytí a bude tě nenávidět.“    Přísloví 25:17

Někdy máme jako křesťané sklony vidět jen velká témata jako evangelizaci světa, duchovní dary nebo druhý příchod Krista. Ve výsledku pak přestaneme vnímat věci zdánlivě malé, jako je třeba běžná zdvořilost. Bible ale mluví o zdvořilosti, takže to musí být důležité! Lidové rčení říká, že „ryba a host po třech dnech smrdí“. Možná proto Šalomoun napsal: „Choď do domu svého bližního jen zřídka, jinak se tě přesytí a bude tě nenávidět“ (Přísloví 25:17). Když tvůj hostitel už po desáté zívne, podívá se na manželku a řekne: „No, miláčku, měli bychom jít do postele, aby tito milí lidé mohli jít domů,“ víš, že jsi přetáhl čas. Možná myslíš, že každý vycítí, kdy má odejít. Tak to ale není, a proto o tom Bůh mluví ve svém Slově. Zde je deset pravidel, jak být dobrým hostem:
1) Buď ohleduplný – respektuj čas druhých.    
2) Neskákej do řeči, když mluví někdo jiný.
3) Nesnaž se ovládat konverzaci.
4) Nechoď ani příliš brzy, ani příliš pozdě.
5) Řekni předem, jak dlouho se zdržíš. (Dokonce i dobří přátelé to rádi vědí předem.)
6) Buď zdvořilý a příjemný, ale ne úlisný.
7) Buď citlivý na vhodnost své návštěvy a ujisti se, že nenaruší harmonogram hostitelů.
8) Pomoz hostiteli nebo hostitelce uklidit po jídle.
9) Při návštěvách přesahujících jeden den zajisti pro hostitele alespoň jedno jídlo ty sám.
10) Zašli poděkování nebo e-mail s vyjádřením uznání za jejich čas a laskavost.
Pokud chceš najít přátele a udržet si je, dodržuj tato pravidla.