„Vy však milujte své nepřátele a buďte k nim dobří … Tehdy … budete synové Nejvyššího…“    Lukáš 6:35, B21

A. Leonard Griffith vypráví ve své knize Pod Ježíšovým křížem příběh mladého korejského studenta, který byl na výměnném pobytu na Pensylvánské univerzitě a byl vedoucím v křesťanském kroužku.
Večer 25. dubna 1958 odešel z bytu, aby poslal dopis svým rodičům. Když odcházel od poštovní schránky, obklopilo ho jedenáct výrostků v kožených bundách. Beze slova ho srazili olověnou trubkou k zemi, kopali do něj, surově ho bili a mrtvého jej nechali ležet v příkopu. Lidé ve Filadelfii volali po potrestání a okresní prokurátor v televizi oznámil, že pachatelům udělí trest smrti. Pak přišel z Koreje dopis podepsaný chlapcovými rodiči a jeho dvaceti dalšími příbuznými: „Naše rodina se sešla a společně se rozhodla sepsat petici, aby se pachatelům tohoto trestného činu dostalo co nejvelkorysejšího zacházení v rámci zákonů vaší vlády. Abychom dokázali, že myslíme tuto petici upřímně, rozhodli jsme se vybrat peníze na založení fondu, který bude sloužit k náboženskému, vzdělávacímu, odbornému a sociálnímu vedení chlapců, až budou propuštěni. Odvažujeme se vyjádřit svou naději v duchu evangelia našeho spasitele Ježíše Krista, který zemřel za naše hříchy.“
Tento příběh staví odpuštění na zcela jinou úroveň, že? Učí také, že když odpustíš, vzdáváš se tím role oběti a usedáš na místo vítěze. A to je přesně to, co pro tebe Ježíš zamýšlí!