„… zakusil všechna pokušení jako my…“ Židům 4:15

Domorodí Američané, než se setkali s Evropany, neměli žádnou psanou abecedu. Přesto jejich jazyk byl vším, jen ne primitivním. Slovní zásoba mnoha původních indiánských kmenů byla stejně obsáhlá jako u jejich francouzských či anglických dobyvatelů, často dokonce mnohem výstižnější. Například v jednom z indiánských jazyků je slovo „přítel“ krásně vyjádřeno jako „ten, kdo nese můj zármutek na svých ramenou“. Jak úžasná definice!
Když k tobě někdo přijde pro útěchu nebo dokonce pro radu, velmi často nestojí o nic jiného než o tvou pozornost, naslouchající ucho a možnost sdílet svůj zármutek. Když tvoje reakce vyznívá jako „rychlá pomoc“, usoudí, že na něj asi nemáš čas. Jednou z nejkrásnějších vlastností, o nichž se Bible zmiňuje v souvislosti s Ježíšem, je, že je schopen „vcítit se do našich slabostí“. Někdy od tebe lidé nechtějí nic víc, než abys ukázal, že chápeš, čím procházejí, a že ti na nich záleží. Zde je návod, jak jim můžeš pomoci:
1) Naslouchej s otevřeným srdcem, místo aby ses hned snažil problém řešit.
2) Pokud pláčou, plač také. Pokud mlčí, sdílej s nimi mlčení.
3) Dej najevo, že jsi k dispozici, připraven pomoci, udělat si čas.
4) Připomeň jim, že my lidé jsme ve své pomoci omezení, ale Bůh může činit nemožné.
5) Pokud ti to dovolí, modli se s nimi a za ně.
Tímto způsobem můžeš sejmout břemeno z jejich zad a předat ho Bohu (viz Žalm 55:23).