„Okuste a vizte, jak dobrý je Hospodin, blaze člověku, jenž doufá v něj!“         Žalm 34:9, B21

Žalmista řekl: „Okuste a vizte, jak dobrý je Hospodin…“ (Žalm 34:9, B21). Zvláštní pozornost věnuj slovům „okuste“ a „dobrý“. To, jak věříš v Boha, se projevuje ve způsobu, jakým žiješ. Co znamená „být dobrý“? Znamená to žít, jak nejlépe umíš. A protože Bůh je vševědoucí, ví, co je pro tebe nejlepší! Jeho dobrota je mimo každou pochybnost.
Protože Bůh je dobrý – nejen nábožensky, ale opravdově, prakticky, trvale dobrý – tvůj pohár pohody, bezpečí, pokoje, důvěry a radosti může přetékat! Dobrý Bůh nemůže porušit své zaslíbení, opustit své děti nebo je přestat milovat a žehnat jim. Můžeš si být jistý, že se k tobě bude za každých okolností chovat co nejlépe. Když to vypadá, že se ti život rozpadá, je někdy těžké vnímat Boží dobrotu nebo věřit, že se věci zlepší. Tehdy musíš použít víru, kterou už ti Bůh dal, a podle jeho vůle mu začít důvěřovat (viz Římanům 12:3).
Jeden utrápený člen církve se zeptal moudrého pastora: „Pastore, také vám svět připadá jako pohřebiště?“ Pastor odpověděl: „Ano, jako pohřebiště pukajících semen!“ Kdyby žalud neprošel fází pohřbu, během níž se jeho svět doslova rozpadne, nikdy by nedal život dubu. Přijmi tedy ve své zkoušce Boží vůli, protože je „dobrá, milá a dokonalá“, a to bez ohledu na to, jak se ti právě jeví (viz Římanům 12:2). Nakonec prožiješ, jak dobrý je Hospodin, blaze člověku, jenž doufá v něj (viz Žalm 34:9, B21).