„… každý člověk ať je rychlý k naslouchání…“ Jakub 1:19

Většina mužů jsou od přírody „montéři“. Opravují auta, pračky i kapající kohoutky. Proto je frustruje, když se jim zdá, že jejich manželky o problémech raději mluví, než aby je řešily. Často si neuvědomují, že žena spíše potřebuje emocionální podporu než řešení. Touží po tom, aby si s ní manžel sedl a trpělivě naslouchal tomu, jak se cítí. Když to muž udělá, celá perspektiva jeho ženy se změní.
Vyřešil se tím problém? Možná ne. Byla však naplněna jedna důležitá potřeba. Manžel, který své ženě věnuje pozornost, bere ji na romantické schůzky a visí na každém jejím slově, jí tím dává najevo, že mu na jejích pocitech stále záleží. Čím dříve se to muž naučí, tím šťastnější ženu bude mít. Přemýšlej o tom takto: Občas naše modlitby nezmění okolnosti, ale když se modlíme, cítíme se lépe, je to tak? Je to proto, že jsme svůj problém sdíleli s tím, komu na nás záleží dostatečně na to, aby nám naslouchal, takže odcházíme se změněným pohledem. To je důvod, proč Pavel napsal: „Muži, milujte své ženy, jako si Kristus zamiloval církev a sám se za ni obětoval (tedy dal jí svůj čas, pozornost, podporu, povzbuzení i svůj život)…“ (Efezským 5:25).
Muži, kteří rychle stoupají ve své kariéře, jsou často bezradní ohledně tohoto principu manželství. Nikdy ale není ale pozdě se to učit. Nebuď ovšem překvapený, pokud tvá žena bude nedůvěřivá, bude vypadat zmateně nebo omdlí a budeš ji muset zvednout ze země, až to poprvé zkusíš! Bude reagovat úměrně době, po jakou jí chyběla tvá citová blízkost. Takže vytrvej a dopřej jí čas. Tvá odměna zdaleka převáží tvé investice.