„Hned nato přiměl Ježíš učedníky, aby vstoupili na loď…“ Matouš 14:22

„Hned nato přiměl Ježíš učedníky, aby vstoupili na loď a jeli před ním na druhý břeh…“ (Matouš 14:22). Co myslíš, věděl Ježíš, že se schyluje k bouři? Ano. Proč je tedy vyslal přímo do ní? Aby se něco naučili, vyrostli, a aby vzrostla jejich víra. Bible říká: „K ránu šel k nim, kráčeje po moři. Když ho učedníci uviděli … vyděsili se, že je to přízrak … Ježíš na ně hned promluvil a řekl jim: ‚Vzchopte se, já jsem to, nebojte se!‘“ (Matouš 14:25-27). Máme zde tři důležitá ponaučení:
1) Služba Pánu nezaručí, že se vyhneš životním bouřím. Pán tě ale bude chránit, když se v nich ocitneš. Ježíš zaslíbil: „Ve světě máte soužení. Ale vzchopte se, já jsem přemohl svět“ (Jan 16:33).
2) To, co vnímáš jako další problém na své cestě, může být Pán, který k tobě přichází. Učedníci si mysleli, že Ježíš je přízrak, ačkoli je ve skutečnosti přišel zachránit.
3) Ježíš se nemusí objevit právě tehdy, kdy si to přeješ, vždycky ale přijde včas. Učedníci byli v bouři několik hodin, než se objevil. A když k nim přišel, řekl: „Vzchopte se, já jsem to, nebojte se!“ (Matouš 14:27). Všimni si, že než se Ježíš vypořádal s tím, co je trápilo zvenčí, uklidnil je zevnitř. To je způsob, jakým on pracuje. Nejprve změní nás – a potom změní naše okolnosti. Výsledkem je, že rosteme ve víře, a nakonec jsme lépe připraveni pro zvládnutí příští bouře, která zaduje do našeho života.