„Jak hluboké vody je rada v srdci muže, muž rozumný z ní čerpá.“ Přísloví 20:5

Zakladatel mezinárodní technologické společnosti IBM Thomas J. Watson řekl: „Vystav své nápady nebezpečí polemiky. Říkej, co si myslíš a neboj se mít raději nálepku ‚blázen‘ než stigma ‚přikyvovač‘. Kdykoli jsme se v IBM pohnuli kupředu, bylo to proto, že někdo byl ochoten riskovat, dát hlavu na špalek a zkusit něco nového.“
Mnozí mají dobré nápady, které ale nikam nevedou. V určitém okamžiku musíš svůj seznam dobrých nápadů zredukovat na ten nejlepší. Není to snadné, ale je to nutné. Začni od těch, které zjevně nejsou reálné z hlediska rozpočtu, časových možností nebo prostředků. Pak si shrň ty, které mohou být dobré, ale neřeší váš konkrétní problém. Velmi důležité je správné načasování. Některé skvělé nápady předběhly svou dobu. Takže si ulož „soubor nápadů“ a k některým se zase za rok vrať. Bliká tu ale „červené světlo“, pokud tvůj okruh rádců, kteří ti přinášejí dobré podněty, nikdy neuvidí, že bys podle nich jednal, ztratí zájem a nakonec zůstaneš sám.
Bible říká: „Jako je tělo bez ducha mrtvé, je mrtvá i víra bez skutků“ (Jakub 2:26). Ať je tedy tvůj život plný kreativity, originálního myšlení a jednání! Pokud budeš dělat pořád to, co jsi dělal vždycky, získáš jen to, co jsi měl vždycky. Nejlépe to vystihuje klasická reklama firmy Apple Computer: „Mysli jinak!“ Neber sám sebe příliš vážně! Když některý nápad nefunguje, není třeba se z toho hroutit. Škrtni si ho v seznamu a přejdi k dalšímu. V určitém okamžiku zjistíš, že tvůj „dobrý nápad“ je ve skutečnosti od Boha. A to pak změní všechno!