„… pod tlakem … váš život víry … ukáže své skutečné barvy.“ Jakub 1:2, přel. z angl.

Proměna bezcenného kousku uhlíku v drahocenný diamant trvá dlouhou dobu a je k ní nutný obrovský tlak. Proto Jakub napsal: „Považujte to jen a jen za dar … když na vás ze všech stran přicházejí rozličné zkoušky a náročné situace … pod tlakem je váš život víry donucen veřejně se projevit a ukáže své skutečné barvy. Před ničím tedy předčasně neutíkejte. Dovolte, ať to vykoná svou práci, abyste vyzráli a kvalitně se vyvinuli tak, aby vám nic nechybělo“ (Jakub 1:2-4, přel. z angl.).
Když tuto biblickou pravdu pochopíš, pak pokaždé, když tvůj život naruší nějaké problémy či nepředvídatelné okolnosti, začneš v nich vidět Boží ruku při díle. Pravdou je, že i teď buď nějakou zkouškou právě procházíš, nebo z nějaké vycházíš, či se k nějaké blížíš. Jakub mluví o „rozličných zkouškách“ (viz Jakub 1:2), které přicházejí v nejrozmanitějších podobách.
Will Rogers si jednou v novinách přečetl palcový titulek „Nevinný náhodný okolostojící zastřelen v New Yorku“ a nevhodně zavtipkoval: „Vše, co musíte udělat, aby vás v New Yorku zastřelili, je být nevinný a náhodně stát okolo.“
Stejně je to s životními zkouškami. Zůstaň jen tak stát – a dostaneš ránu. Pravdou ale zůstává, že k dosažení duchovní zralosti je nutné protivenství. Jinak to nejde. Ježíš řekl: „Ve světě máte soužení. Ale vzchopte se, já jsem přemohl svět“ (Jan 16:33). Ježíš zvítězil, a protože on dnes žije v tobě, můžeš zvítězit i ty.