„Ale na tvé slovo spustím sítě.“ Lukáš 5:5

Pátá lekce: Stůj na Božích zaslíbeních. Při předchozích pokusech o lov ryb učedníci spoléhali na vlastní zkušenosti a dovednost. Tentokrát důvěřovali Kristovu příslibu: „Zajeď na hlubinu a spusťte své sítě k lovu!“ (Lukáš 5:4).
Ježíš neřekl konkrétně: „Petře, pokud budeš rybařit se mnou, slibuji ti velký úlovek.“ Nemusel to říkat, protože Petrovi bylo jasné, že když mu Ježíš řekl, že má lovit ryby, pak nasedl do jeho člunu a řekl mu přesně, kam má spustit sítě, není možné, aby je vytáhl prázdné! Petr očekával, že Pán bude jednat. Že dodrží, co slíbil.
Když máš ve své lodi Boží přítomnost, v hlavě máš jeho plán a v srdci jeho zaslíbení, nemůžeš selhat. Možná namítneš: „To zní všechno krásně, jenže ty neznáš mou situaci. Momentálně mne problémy úplně odrovnaly. Zrovna se mi vede opravdu zle.“ Jestli se cítíš ubitý okolnostmi, udělej toto: Čti Bibli, najdi si některé konkrétní Boží zaslíbení a začni si ho nárokovat. Začni očekávat, že Bůh bude jednat, a zjistíš, že jeho zaslíbení vnese do tvé situace novou naději. To, že jsi svůj problém ještě nevyřešil, neznamená, že řešení neexistuje. U Boha úspěch často začíná v okamžiku neúspěchu. Poté, co jsi „lovil celou noc a nic nechytil“, začne jednat on. Dnešní slovo pro tebe tedy zní: Nevzdávej to! Zkus to znovu. Tentokrát to udělej s Ježíšem ve své lodi a on se postará o výsledek.