„… a budou ti dva jedno tělo…“ Matouš 19:5

Joyce Brothersová jednou zažertovala: „Můj manžel a já jsme nikdy neuvažovali o rozvodu. O vraždě, to ano, ale o rozvodu nikdy!“ Vzít se je snadné, vytrvat ve společném šťastném životě je těžké. Jak na to? Potřebujete rozpoznat problémy, snažit se řešit ty, které vyřešit jdou, a naučit se žít s těmi zbylými! Chrápání, nekonečné hodiny sledování sportovních přenosů v televizi, nekomunikace, špinavé ponožky na podlaze, neustlané postele, všechny ty zlozvyky tvého partnera, ze kterých se můžeš zbláznit. Jenže Ježíš řekl: „… co Bůh spojil, člověk nerozlučuj!“ (Matouš 19:6). Proto se člověk musí naučit řešit konflikty, když k nim dojde. Jak?
1) Místo vzájemného obviňování raději řešte problém. 2) Nezvyšuj hlas, zůstaň v klidu, a tvůj partner bude ochotnější věnovat ti pozornost. 3) Vyber si na řešení problému vhodný čas, ne když jsou děti hladové nebo jste oba unavení. 4) Pamatuj, že muž a žena se dívají na věci odlišně. Když tedy tvůj partner vyjádří svůj názor, nevzdychej a neobracej oči v sloup. To, co manželští terapeuti označují jako „aktivní naslouchání“, vyžaduje zopakovat vlastními slovy to, co partner řekl, počkat na jeho potvrzení, že to tak myslel, a teprve pak dát pozitivní zpětnou vazbu. 5) Nastanou chvíle, kdy každý z vás bude muset udělat kompromis. 6) Pečlivě vol slova. „Z vašich úst ať nevyjde ani jedno špatné slovo, ale vždy jen dobré, které by pomohlo, kde je třeba…“ (Efezským 4:29). „Proto se navzájem povzbuzujte…“ (1. Tesalonickým 5:11). „… odpouštějte si navzájem…“ (Efezským 4:32). „… modlete se jeden za druhého…“ (Jakub 5:16). „… povzbuzujme se k lásce a k dobrým skutkům“ (Židům 10:24). „Berte na sebe břemena jedni druhých…“ (Galatským 6:2). „… v úctě dávejte přednost jeden druhému“ (Římanům 12:10).
Takže pracuj na svém manželství!