„Obrať ke mně svou tvář, smiluj se nade mnou, jsem tak sám, tak ponížený.“        Žalm 25:16

Poté, co David zcizoložil se ženou jiného muže, se modlil: „Obrať ke mně svou tvář, smiluj se nade mnou, jsem tak sám, tak ponížený. Mému srdci přibývá soužení. Vyveď mě z úzkostí. … Pohleď, jak mnoho je mých nepřátel, jak zavile mě nenávidí. Ochraňuj můj život, vysvoboď mě, ať nejsem zahanben, vždyť se utíkám k tobě. Bezúhonnost a přímost mě chrání, svou naději skládám v tebe“ (Žalm 25:16-21).
Jak se můžeš chránit ve svých zranitelných oblastech?
1) Tím, že budeš přebývat v Boží blízkosti. Když jsi sám, není moudré vzdalovat se od Boha. To tě jen více a více vystavuje svodům, jako jsou nevěra, pornografie, drogy a alkohol.
2) Tím, že vyjdeš z úkrytu. Zapoj se do nějaké křesťanské služby. Buď ochoten být vykazatelný, seznamovat se s jinými a dovolit jim, aby tě poznávali. Shakespeare řekl: „Oheň, který je nejblíže, hřeje ze všech nejvíce.“ Když trávíš čas mezi lidmi, kterým na tobě opravdu záleží, přestane být samota takovým problémem.
3) Tím, že se zaměříš jinam než na sebe. Winston Churchill řekl: „Na život si vyděláváme tím, co dostáváme, ale žijeme tím, co dáváme.“ Vítězství přichází, když se zaměříš na lidi v nouzi, vydáš se jim, modlíš se za ně a s láskou jim sloužíš.
4) Tím, že odpustíš těm, kteří ti ublížili. Izolovat se, když ti někdo ublíží, vede jen k zahořknutí. Odpusť, předej tu záležitost Bohu a nech na něm, ať se s viníky vypořádá – a ty dál žij svůj život.