„Vyleji svého ducha…“     Jóel 3:1

Bůh promluvil skrze proroka Jóele a řekl: „… vaši starci budou mít sny, vaši jinoši budou mít prorocká vidění. Rovněž na otroky a otrokyně vyleji v oněch dnech svého ducha“ (Jóel 3:1-2).
Bůh pro tebe bez ohledu na tvůj věk a pohlaví má vizi, kterou máš naplnit. Občas ti to nebude dávat smysl, protože se nebudeš cítit kvalifikovaný. V muzikálu „Muž jménem La Mancha“ je scéna, kde Don Quijote a jeho sluha hledí na zchátralý hostinec. Když Quijote líčí svou vizi věží a nádherných bran, sluha se ze všech sil snaží vidět stejný obraz, ale vše, co vidí, jsou ruiny. Když se je pokouší popsat, Quijote říká: „Zadrž! Nedovolím, aby tvá fakta zasahovala do mé vize!“