„Tento rod nemůže vyjít jinak, než v modlitbě a půstu.“ Marek 9:29, ČSP

Máš problém, který samotná modlitba zatím nevyřešila? Máš někoho blízkého, koho ničí drogy, alkohol nebo nějaká jiná destruktivní síla? Zkus se modlit a postit. Někdy je duchovní bitva, kterou bojuješ, tak intenzivní, že to vyžaduje popřít legitimní potřeby tvého těla a budovat víru modlitbou a půstem, abys dokázal zvítězit. Ježíš řekl svým učedníkům: „Kdo věří ve mne, i on bude činit skutky, které já činím, a ještě větší…“ (Jan 14:12). Přesto, když byli učedníci konfrontováni s chlapcem, který byl posedlý démonem, jenž ho nutil k sebepoškozování, byli zklamaní, protože se modlili, a nic se nestalo. Až když se ptali Ježíše, proč, řekl jim: „Tento rod nemůže vyjít jinak, než v modlitbě a půstu“ (Marek 9:29, ČSP).
Když židovskému národu hrozilo zničení a zachránit ho mohl pouze král, řekla Ester: „Jdi, shromažď všechny židy … a postěte se za mne. … Také já a mé dívky se budeme takto postit. Potom půjdu ke králi…“ (Ester 4:16). Výsledkem bylo, že Haman, který plánoval genocidu, byl pověšen na vlastní šibenici a židovský národ byl zachráněn.
V životě jsou chvíle, kdy musíš svým fyzickým potřebám říct ne, aby ses mohl soustředit na potřeby duchovní. Půst zostřuje soustředěnost v modlitbě, posiluje víru, připravuje na naplnění výzvy a přináší zázračné výsledky. Půst znamená hledat Boží pomoc se soustředěnou myslí – pak přináší skvělé výsledky.