„… v pravý čas tě (Bůh) poctí každým požehnáním…“ Žalm 37:34, přel. z angl.

Když ti Bůh dá zaslíbení nebo vizi pro život, je to jako semínko, které než přinese ovoce, potřebuje čas na zakořenění. Je to stejně jako narození dítěte, nejprve semeno, pak těhotenství, vývoj v děloze a nakonec den porodu. A co dělá matka během této doby? Připravuje se! Připravuje se na výzvy a povinnosti mateřství.
Možná si myslíš, že jsi připraven, ale jen Bůh ví, kdy opravdu jsi. David už byl pomazaný za krále, přesto musel čekat sedm let, než Bůh sesadil z trůnu Saula. Během těch let se ale naučil cenné lekce. Jedna z nich je: „Nebuď netrpělivý, aby Pán jednal! Neustále se drž jeho cesty a v pravý čas tě poctí každým požehnáním“ (Žalm 37:34, přel. z angl.). Musíš se naučit poznat rozdíl mezi tím, co můžeš udělat ty a co může udělat Bůh. Jen blázni se hned vrhnou na věc! Pokud nechceš riskovat odložení Božího plánu pro svůj život, nepředbíhej ho. „Vidění už ukazuje k určitému času … prodlévá-li, vyčkej, neboť přijde zcela jistě…“ (Abakuk 2:3).
Všechno, co Bůh dělá, má určený čas. A jeho povolání do služby je prostě událost, která již byla naplánována. Bůh ve tvém životě naplánoval čas pro uskutečnění dvou věcí, jeho zaslíbení a tvé vize. Vědomí, že nic, co nepřítel dělá, nemůže těmto dvěma věcem zabránit, přináší ohromný pokoj. Když tedy začneš být netrpělivý, připomeň si, že tvůj život nemůže skončit, dokud se to nenaplní. Bůh to řekl, a on to také učiní!