„… služte v lásce jedni druhým.“ Galatským 5:13

Bible popisuje, co Ježíš udělal, než šel na kříž: „… odložil svrchní šat, vzal lněné plátno a přepásal se; pak nalil vodu do umyvadla a začal učedníkům umývat nohy a utírat je plátnem, jímž byl přepásán“ (Jan 13:4-5). Pak řekl: „Dal jsem vám příklad, abyste i vy jednali, jako jsem jednal já … Když to víte, blaze vám, jestliže to také činíte“ (Jan 13:15-17).
To je tedy lekce! Lásku nemůžeš projevovat v izolaci. Nejde to, když sedíš sám u televize nebo u počítače. Jak o tom zpívá Michael W. Smith: „Lásku ti nedal Pán Bůh do úschovy. Stane se láskou činy, a ne slovy.“ Všimni si, že: „Ježíš … miloval své … a prokázal svou lásku k nim až do konce“ (Jan 13:1). Jak to udělal? Tak, že se přepásal ručníkem otroka. A kde to můžeš udělat ty? Kdekoli! Co takhle zítra v kanceláři, ve skladu nebo na stavbě? Tvé pracoviště se může stát posvátným místem, kde Bůh nudnou každodenní rutinu naplní svým požehnáním, protože Boží láska v tobě na sebe vezme roušku otroka. „Dovol, já ti to okopíruji… Budu brát tvé telefony, když poneseš synovi do školy svačinu… Vypadá to, že máš za sebou těžké časy. Jestli se chceš svěřit, jsem docela dobrý posluchač. Možná neznám odpovědi na všechny otázky, ale vím o někom, kdo je zná.“
Pavel to shrnuje slovy: „… služte v lásce jedni druhým“ (Galatským 5:13). Takže odboč ze své cesty a projev skutek lásky.