„To je ta cesta, jděte po ní…“ Izajáš 30:21

Jedna uznávaná spisovatelka byla s manželem a přáteli na vrcholku hory a diskutovali, kterým směrem vede další cesta. Jeden muž řekl: „Je to na jih!“ Jiný mu oponoval: „Ne, je to na východ!“ Každý přihazoval svůj tip, až nakonec ženin manžel vytáhl kompas se slovy: „Můžeme to vyřešit opravdu rychle.“ Kompas během několika vteřin potvrdil, že ve skutečnosti se mají vydat přímo na západ! Konečné slovo měl jediný spolehlivý zdroj a nikoho nenapadlo se s ním přít.
Během dne o tvou pozornost soupeří mnoho hlasů a některé, ač znějí velmi odborně, se mohou zcela mýlit. Je proto velmi důležité vědět, kterému hlasu máš naslouchat, protože když se budeš dívat jen na své okolnosti, budeš dezorientovaný. Nečekaný telefonát, rozpadající se vztah, ztráta zaměstnání nebo nemoc dítěte mohou způsobit, že ti sever bude připadat jako jih a východ jako západ. V takových situacích je snadné ztratit orientaci, dělat unáhlené závěry a vydat se špatným směrem.
Bible říká: „… na vlastní uši uslyšíš za sebou slovo: ‚To je ta cesta, jděte po ní,‘ ať budete chtít doprava nebo doleva“ (Izajáš 30:21). Existuje jen jediný zdroj moudrosti a pravdy, a Petr to rozpoznal, když se zeptal: „Pane, ke komu bychom šli? Ty máš slova věčného života“ (Jan 6:68). Nepotřebuješ předem znát každou podrobnost, takhle Bůh nepracuje. Často nám neukáže celkový obraz, protože by nás to přemohlo a připadalo by nám to nemožné. On chce, abychom v sobě rozvíjeli neochvějnou důvěru v jeho charakter a dobrotivost. A abychom též akceptovali, že pro splnění jeho plánu musíme být závislí na jeho síle.