„Bůh v Kristu uzavřel se světem mír! Přestal lidem počítat viny…“        2. Korintským 5:19, B21

Bůh nás stvořil, abychom si mohli užívat neporušený vztah s ním a mezi sebou navzájem. A manželství navrhl tak, aby bylo vzorovým příkladem všech vztahů. Proto je první satanovou prioritou snaha oddělit nás od Boha a od sebe navzájem. S využitím zbraní jako jsou pýcha, tvrdohlavost, zmatek, zášť a sobectví mezi nás vráží klíny a narušuje vztahy. To, co začíná jako nedorozumění, často končí na mrtvém bodě plném hněvu nebo toxickým tichem, které trvá hodiny, dny a někdy i roky. Kromě toho klameme sami sebe, když si myslíme, že do toho nikomu nic není. Následky není možné zadržet. Ovlivní každý vztah v našem životě, a to vše jen proto, že se snažíme dokázat, že my máme pravdu, a ten druhý se mýlí.
Nejedná se přitom pouze o psychologický problém, je to problém hříchu, který potřebuje Boží řešení! Pavel nám dal návod, jak Bůh řeší narušené vztahy: „Neboť v Kristu Bůh usmířil svět se sebou. Nepočítá lidem jejich provinění…“ (2. Korintským 5:19). Hřích zničil náš vztah s Bohem. Bůh přesto převzal iniciativu a poslal Ježíše, aby „dal svůj život jako výkupné za mnohé“ (viz Marek 10:45), a tak nás smířil se sebou samým. Smíření znamená dát zpět dohromady to, co patří k sobě. Všimni si: Bůh „nepočítá lidem jejich provinění“. Nezjednodušuje problém, ani neignoruje náš dluh způsobený hříchem. Zrušil tento dluh na kříži a už ho na nás nevymáhá.
Tím to ale neskončilo. Také nám „uložil zvěstovat toto smíření“ (viz 2. Korintským 5:19) tím, že nás povolal, abychom urovnávali vztahy jeden s druhým. To někdy vyžaduje, abychom se pokořili, stali se usmiřovateli, převzali iniciativu a pohnuli se z mrtvého bodu. Jsi připraven to dnes udělat?