„Snášejte se navzájem… “ Koloským 3:13

Budování úspěšného vztahu si žádá zaměřit se na silné stránky druhého člověka, a ne na jeho slabosti. Benjamin Franklin o manželství řekl: „Předtím měj oči dokořán, potom je napůl zavři.“ Je chybou spěchat do celoživotního svazku, aniž by sis udělal čas toho druhého poznat. Bez náležité pečlivosti na začátku budeš později určitě mít problémy.
Velmi důležitým vztahovým principem ale je naučit se odpouštět a zapomínat. Americký politik Edward Wallace Hoch prý řekl: „V těch nejhorších z nás je tolik dobrého a v těch nejlepších z nás tolik zlého, že si nikdo z nás nemůže dovolit brát si do úst ty ostatní.“ Pokud šlo o velkou urážku, může být zapomínání těžší. Menší urážky mohou být zpravidla odpuštěny rychle, k těm větším je vedle odpuštění potřeba i proces uzdravení. Dokud se ale nerozhodneš odpustit a zapomenout, nemůže ten proces ani začít. Pavel napsal: „Proto se jako Boží vyvolení, svatí a milovaní oblečte niterným soucitem, laskavostí, pokorou, mírností a trpělivostí. Buďte mezi sebou snášenliví, a má-li někdo k někomu výhrady, odpouštějte si navzájem. Tak jako Pán odpustil vám, odpouštějte i vy. Nadto vždy buďte oblečeni láskou, která je poutem dokonalosti“ (Koloským 3:12-14, B21).
Jeden autor to napsal takto: „Jestli se ti něco nelíbí, změň to. Pokud to nemůžeš změnit, změň svůj postoj. Nestěžuj si.“ Jinými slovy, jestliže se ocitneš tváří v tvář faktům, která nemůžeš změnit, modli se za milost a nauč se s nimi žít. Proč potřebujeme odpouštět a zapomínat? Protože to Bůh říká! Nejsi stvořen, abys nesl fyzický a duševní stres, který je spojený s přechováváním záště. A navíc je možné, že dříve, než skončí den, budeš odpuštění potřebovat sám.