„Spravedlivý, i když sedmkrát padne, zase povstane…“ Přísloví 24:16

Pokud jsi někdy viděl dítě, jak se učí chodit, víš, že padání je důležitou součástí tohoto procesu. Znovu se postavit je klíčové pro rozvoj jeho rovnováhy a svalů. Stejně tak boxer není diskvalifikován, když je sražen k zemi, ale jen tehdy, když ze země nevstane. Boxeři vědí, že půjdou k zemi, proto se soustředí na umění bezpečných pádů a rychlého vstávání. Děti i boxeři se učí totéž. Jde o to znovu vstát.
Bible nás učí, že pád je vlastní spravedlivému i svévolníkovi. To, co je odlišuje, je schopnost vstát: „Spravedlivý, i když sedmkrát padne, zase povstane, svévolníci zaklopýtnou a zle končí“ (Přísloví 24:16). Svévolníci zůstanou dole, ale spravedliví znovu povstanou! V Písmu vidíme, že někteří z velkých Božích služebníků zažili osobní selhání. Abram lhal faraónovi o své manželce Sáraj (viz 1. Mojžíšova 12:11-17). Jákob podvedl svého otce a ukradl bratrovi prvorozenství (viz 1. Mojžíšova 27:17-29). Mojžíš v hněvu neposlechl Boha a udeřil do skály (viz 4. Mojžíšova 20:7-12). Přesto místo toho, aby byli diskvalifikováni, Bible říká, že všichni „osvědčili svou víru“ (viz Židům 11:39). Jak to? Protože uznali svůj hřích a přijali Boží odpuštění. Jinými slovy – padli, ale znovu povstali.
Stejně tak můžeš znovu povstat i ty, když padneš. Zůstat ležet znamená akceptovat prohru. Znovu vstát znamená zapojit do akce víru!