„Velkou moc má vroucí modlitba spravedlivého.“ Jakub 5:16

Když byl D. L. Moody na dovolené v Anglii, navštívil jednu londýnskou církev, která byla duchovně mrtvá. Místní kazatel ho poznal a požádal ho, aby kázal při ranní bohoslužbě. Moody se zdráháním souhlasil. Později řekl příteli, že shromáždění bylo tak netečné, že jediné, co mohl udělat, bylo skončit kázání.
Pak si uvědomil, že kazateli slíbil, že tam bude večer kázat znovu. Přál si, aby nikdy neustoupil ze svých plánů na dovolenou, a celé odpoledne se děsil toho, co ho čeká. V zákulisí se ale dělo něco, o čem Moody neměl tušení. Po ranní bohoslužbě šla jedna stará dáma na oběd ke své invalidní sestře a pověděla jí o nadcházející Moodyho návštěvě. Té se rozzářily oči a zvolala: „Modlila jsem se, aby Bůh poslal Moodyho do Anglie! Odložme oběd, sestro, strávíme odpoledne půstem a modlitbou za večerní shromáždění.“
Když toho večera Moody vstoupil za kazatelnu, naplnil místo elektrizující pocit Boží přítomnosti. Kázal jako muž ohně a když dal výzvu k následování Krista, reagovalo pět set lidí. Moody si myslel, že mu špatně porozuměli, tak jim řekl, ať si zase sednou a znovu vysvětloval evangelium. Když dal druhou výzvu, stejných pět set se rozhodlo přijmout Krista. Ta neděle zažehla jedno z největších probuzení, jaké kdy Anglie zažila. A co pomohlo k tomu, aby se to stalo? Dvě starší dámy, které pochopily, že jejich církev zoufale potřebuje oheň Ducha svatého. Věřily Božímu zaslíbení: „Velkou moc má vroucí modlitba spravedlivého“ (Jakub 5:16). Začni využívat velkou moc modlitby. Tvoje modlitby mohou pomoci zažehnout Boží oheň a učinit velké věci.