„Poctivé vodí jejich upřímnost, proradné zničí jejich falešnost.“ Přísloví 11:3, B21

Ježíš řekl: „… miluj svého bližního jako sám sebe“ (Matouš 19:19). Ale abys mohl milovat sám sebe, musíš si nejprve umět sám sebe vážit. A sebeúcta je založena na osobní čestnosti.
Spisovatel Ted Engstorm ve své knize Integrita vypráví následující příběh: „Pro trenéra Clevelanda Strouda a tým Buldoků ze střední školy Rockdale County (Conyers v státě Georgie) to byla mistrovská sezóna, dvacet jedna vítězství a pět porážek na cestě k basketbalovému turnaji Georgia Boys, a poté dramatické obrácení zápasu a vítězství ve státním finále. Přesto nová vitrína na trofeje před tělocvičnou zeje prázdnotou. Na začátku měsíce totiž Asociace středních škol v Georgii tým Rockdale County vyloučila z mistrovství poté, co školní rada oznámila, že v prvním z pěti posezónních zápasů odehrál pětačtyřicet vteřin hráč, který neměl požadované učební výsledky. Trenér Stroud řekl: ‚Tehdy jsme nevěděli, že nemá požadované studijní výsledky, dozvěděli jsme se to až po několika týdnech! Někteří lidé říkali, že o tom máme pomlčet, bylo to jen čtyřicet pět vteřin a ten hráč nebyl klíčový. Ale je třeba dělat to, co je čestné a správné a co říkají pravidla. Řekl jsem svému týmu, že výsledek zápasu lidé zapomenou, nikdy ale nezapomenou, jaký jste projevili charakter.‘“
Každý čestný nebo nečestný skutek nebo slovo ti buď přidá, nebo ubere na charakteru. To má Bible na mysli, když říká: „Poctivé vodí jejich upřímnost, proradné zničí jejich falešnost“ (Přísloví 11:3, B21). Proto usiluj o čestnost ve všem svém jednání.