„Chci ho (Krista) znát…“ Filipským 3:10, B21

Pavel řekl: „Chci ho znát, znát moc jeho vzkříšení i účast na jeho utrpení! Chci se s ním ztotožnit i v jeho smrti…“ (Filipským 3:10, B21). Podívejme se na tento verš podrobněji.
1) „Chci znát (či poznat) Krista.“ Slovo „poznat“ označuje v hebrejštině důvěrný vztah dvou lidí, kteří se milují. Například: „I poznal člověk svou ženu Evu a ta otěhotněla a porodila Kaina“ (1. Mojžíšova 4:1).
2) „Znát moc jeho vzkříšení.“ Co je ve tvém životě mrtvé a potřebuje vzkříšení? Neexistuje problém, s nímž by si moc Kristova vzkříšení nedokázala poradit. A jak k ní získáš přístup? Když si jako svou prioritu stanovíš důvěrný vztah s Kristem a napojíš se na jeho moc. Některým z nás by bylo příjemnější, kdyby tento verš končil slovy „znát moc jeho vzkříšení“. Pravdou však je, že pokud chceš mít důvěrný vztah s Kristem, musíš být také ochoten mít „účast na jeho utrpení“ a „ztotožnit se s ním i v jeho smrti“. Slovo „utrpení“ zde neodkazuje na nepříjemnou sezónu alergií nebo sérii ztrát na burze. Pro Pavla to znamenalo, že byl zbit, zrazen a sťat. Přineslo mu to však takovou míru blízkosti s Ježíšem, jakou by jinak nemohl zažít. Pokud jsi někdy hluboce trpěl s druhým člověkem, rozumíš tomuto principu. Skutečně důvěrného vztahu s jiným člověkem nikdy nedosáhneš, když mu řekneš: „Chci s tebou sdílet jen dobré časy.“ Nejpevnější pouta vztahů se často rodí z utrpení, kterým společně procházíme, ze zkoušek, které způsobují, že se navzájem poznáváme, milujeme a důvěřujeme si v novém, hlubším rozměru.