„… radostného dárce miluje Bůh.“ 2. Korintským 9:7

Film „Schindlerův seznam“ vypráví příběh o úsilí jednoho muže vykonat v zoufalé situaci maximum. Jako ředitel muniční továrny v Polsku se Oskar Schindler rozhodl využít svého postavení k záchraně života Židů. Mnoho odsouzených Židů zachránil před plynovou komorou tím, že je zaměstnal ve své továrně. Jejich udržení v zaměstnání však bylo nákladné, a tak postupně likvidoval svůj osobní majetek, aby udržel podnik nad vodou. V závěru příběhu jsou nacisté poraženi. Dopad Schindlerova úsilí se naplno projeví, když jsou spočítáni mrtví a živí se potácejí zpět na svobodu. V jedné scéně, kdy Schindler klečí u železničních kolejí, po nichž šly tisíce lidí na smrt, dochází k znepokojujícímu zjištění, že jich mohl zachránit o několik více! Přemožen výčitkami lituje, že si ponechal těch pár osobních věcí, které ještě vlastní. Kdyby jen věděl, kdy válka skončí, udělal by více. Teď už bylo pozdě.
Oskar Schindler byl hrdina. Připisuje se mu větší zásluha na záchraně Židů během druhé světové války než kterémukoli jinému člověku. Je ale zajímavé, že jediné, na co dokázal myslet, bylo to, co neudělal. Přál si, aby byl vykonal více.
V Schindlerově příběhu je obsaženo silné ponaučení, že i radostní dárci se ohlédnou za svým životem a budou si přát, aby byli udělali více. Jsou i tací, kteří dali méně, než mohli, nebo kteří nedali vůbec nic. Dokážeš si představit jejich myšlenky, až budou stát před Bohem, budou skládat účty z toho, jak naložili se svými prostředky, a budou podle toho odměněni? „Bůh miluje radostného dárce“ (viz 2. Korintským 9:7), proto vyhledávej příležitosti k dávání!