„… vždyť jak v duchu uvažuje, takový opravdu je.“ Přísloví 23:7, ČSP

Když jsme mladí, říkají nám: „Dávej si pozor na své chování.“ Když začínáme kariéru, říkají nám: „Dávej si pozor na své obchody!“ A pak je tu jedna moudrá rada, která platí pro celý život: „Dávej si pozor na svou mysl!“ Když prohraješ v této oblasti, prohraješ i ve všech ostatních! Ve dvacáté třetí kapitole knihy Přísloví Šalomoun uvádí šest životních zásad týkajících se myšlení:
1) Tvé myšlenky určují tvůj charakter. „… vždyť jak v duchu uvažuje, takový opravdu je“ (Přísloví 23:7, ČSP). Než řekneš lež, nejprve na ni myslíš a uvažuješ jako lhář. Než se dopustíš cizoložství, nejprve si pohráváš s fantazií. Pokud tedy něco nechceš udělat, přestaň se tím zabývat!
2) Neplýtvej nápady na lidi, kteří je neocení. „Nedomlouvej hlupákovi, neboť pohrdne tvou prozíravou řečí“ (Přísloví 23:9).
3) Prvním člověkem, kterého se musíš naučit vést, jsi ty sám. „Ber si k srdci napomenutí a pozorně naslouchej výrokům poznání“ (Přísloví 23:12). Dokud se budeš rozvíjet, můžeš vést.
4) Dbej na to, aby tvými vzory byli zásadoví a bezúhonní lidé. „Ať tvé srdce nezávidí hříšníkům…“ (Přísloví 23:17).
5) Nepřestaň věřit, že vize, již ti Bůh dal, se naplní. „… každý den buď horlivý v bázni před Hospodinem, neboť máš budoucnost a tvoje naděje nebude zmařena“ (Přísloví 23:17-18, ČSP).
6) Buď neochvějný v tom, o čem víš, že je správné. Nenech se od toho odvést! „… poslouchej a zmoudříš, veď své srdce touto cestou…“ (Přísloví 23:19).
Jinými slovy: Dávej si pozor na svou mysl!