„Stvoření opírající se o tebe chráníš pokojem, pokojem, neboť v tebe doufá.“        Izajáš 26:3

Slyšel jsi o stresových biotečkách? Jsou to malé tečky citlivé na tlak, které si umístíš na ruku. Jak se ve tvém těle mění hladina adrenalinu, tečky mění barvu a odhalují, zda jsi ve stresu.
Nebylo by skvělé, kdybychom měli malou vnitřní výstražnou kontrolku, která by nás informovala pokaždé, jakmile bychom se odklonili od Pána? Nebo kdyby se ozvalo malé pípnutí nebo se rozsvítilo varovné světlo, které by nás upozornilo, že nejsme v souladu s Bohem? My ale takový systém máme! Říká se mu napětí nebo stres. To, že cítíme napětí, je jasným znamením, že jsme odvrátili pohled od Pána a upřeli ho na okolnosti. Hledíme spíše na problém než na jeho řešení. A jestliže to děláme, vzniká napětí. Když se nad tím zamyslíš, stres může být způsobem, jakým nám Bůh říká: „Srovnej si pohled a dívej se na mě.“ Bible říká: „Stvoření opírající se o tebe chráníš pokojem, pokojem, neboť v tebe doufá“ (Izajáš 26:3). Máš na výběr, zda se soustředíš na své problémy, nebo na toho, kdo má řešení.
Corrie ten Boom napsala: „Čím se noc kolem nás stávala černější, tím jasněji, pravdivěji a krásněji zářilo Boží slovo. Když se budeš dívat na svět, budeš se trápit. Když se podíváš do svého nitra, budeš v depresi. Když se ale podíváš na Boha, nalezneš pokoj.“
To, na co zaměřuješ svou mysl, rozhoduje o míře tvého pokoje. Takže jestli přijdou potíže, zaměř se na Boží přítomnost. On je s tebou a slíbil, že tě nikdy neopustí (viz Židům 13:5).