„Netrapte se žádnou starostí, ale v každé modlitbě a prosbě děkujte a předkládejte své žádosti Bohu.“    Filipským 4:6

Boží slovo nám jasně říká, abychom se „modlili za všechno“. Věda si dnes začíná uvědomovat hodnotu a sílu modlitby. Vědci zkoumající vliv víry na zdraví a objevují důkazy, které je těžké vyvrátit. Například studie provedená v roce 2014 organizací The Mind Health Report potvrdila, že lidé, kteří se osobně modlí, přimlouvají a účastní aktivit církve, jsou zdravější a žijí déle.
Zde je několik dalších vědecky podložených výhod:
1) Výzkumníci z Floridské státní univerzity zjistili, že modlitba za nějakého člověka zvyšuje ochotu tomu člověku odpustit. Když se muži a ženy z pokusné skupiny po dobu čtyř týdnů každý den modlili za blaho blízkého přítele, byli ochotnější odpustit nejen tomuto příteli, ale i lidem obecně. Odpuštění je spojeno s lepším celkovým zdravím a životní spokojeností. 
2) Výzkumníci z University v Miami zjistili, že modlitba a náboženské praktiky zlepšují schopnost sledovat dlouhodobé cíle a naplňovat je. Modlitba ovlivňuje oblasti v mozku, které zlepšují sebekontrolu, a lidé, kteří vnímají své cíle jako něco posvátného, mají větší odhodlání jich dosáhnout.
3) Výzkumná studie provedená na Wisconsinské univerzitě v Madisonu dospěla k závěru, že oběti zneužívajících vztahů si obnovily pozitivní obraz sebe samých a jejich citová bolest se zmenšila, když v jejich životě začala figurovat modlitba. 
4) Výzkumníci Columbijské univerzity zjistili, že lidé, kteří si cení víry a pravidelně navštěvují církev, mají o devadesát procent nižší pravděpodobnost, že budou trpět depresí než jejich nevěřící vrstevníci.
To jsou docela silné důkazy ve prospěch modlitby, nemyslíš?