„… modlete se jeden za druhého, abyste byli uzdraveni.“ Jakub 5:16

Pavel napsal: „Netrapte se žádnou starostí, … předkládejte své žádosti Bohu. A pokoj Boží, převyšující každé pomyšlení, bude střežit vaše srdce i mysl v Kristu Ježíši“ (Filipským 4:6-7). Zde jsou tři poslední myšlenky o síle modlitby:
1) Výzkumníci ze Saskatchewanské univerzity zjistili, že u lidí, pro něž jsou důležité modlitba a víra v Boha, klesá hladina stresu, a tito lidé pociťují mnohem méně úzkosti.
2) Výzkumníci z Texaské univerzity zjistili, že lidé, kteří pravidelně navštěvují církev, aktivněji dbají na své zdraví. Je pravděpodobnější, že budou chodit na pravidelné prohlídky, brát vitamíny a budou méně často přehnaně užívat alkohol a tabák. Mají také tendenci denně cvičit a dobře spát. V důsledku toho žijí déle a zdravěji. Bible říká, že tvé tělo je domovem Ducha svatého. Nepatří ti (viz 1. Korintským 6:19), proto si ho musíš vážit a pečovat o něj.
3) V časopise „Výzkum stárnutí“ byly zveřejněny výsledky studií ze tří významných univerzit, které ukazují, že lidé, kteří mají smysluplné náboženské přesvědčení a žijí v souladu s ním, méně často trpí srdečními chorobami. Klíč spočívá v rozhodující roli krevního tlaku a srdečních onemocnění. Lidé, kteří popsali svůj pohled jako „to, co stojí za mým přístupem k životu, je moje víra v Boha“, měli zdravější hodnoty krevního tlaku a nebyli negativně ovlivněni stresem.
Je důležité si uvědomit, že všechny tyto výzkumné zprávy byly publikovány sekulárními, čili světskými institucemi. Pravdou je, že každodenní modlitba obohacuje a zlepšuje každý aspekt tvého života.