„Otcové, … vychovávejte je v kázni a napomenutích našeho Pána.“ Efezským 6:4

Co bys měl dělat, když vychováváš všechny své děti stejným způsobem, a přesto se jedno z nich ukáže jako problémové?
1) Modli se za moudrost. „Moudrostí se dům buduje, rozumností se zajišťuje“ (Přísloví 24:3). Nesoustřeď se jen na jedno dítě, abys kvůli tomu nezanedbával ostatní. Omez své zaměření na problémové dítě. Místo aby ses ho neustále snažil napravovat, těš se ze všech svých dětí a sleduj, jak se věci zlepšují.
2) Bůh nestvořil dvě stejné sněhové vločky ani dvě stejné děti. Některé problémové děti jsou jen opožděné, vyvíjejí se různou rychlostí a různými způsoby, a proto jim dopřej čas, který potřebují.
3) Mnoho rodin má problémové dítě, které působí potíže tím, že nedělá věci jako zbytek rodiny. Co bys měl dělat? Smiř se s tím, co se ti na něm nelíbí, dokud ho Bůh nezmění, nebo nenaučí rodinu zralé, bezpodmínečné a nekontrolující lásce k němu.
4) Udělej, co je ve tvých silách, a požádej Boha, aby udělal zbytek. O synech proroka Samuela čteme: „… nechodili jeho cestou, ale propadli lakotě, brali úplatky a převraceli právo“ (1. Samuelova 8:3). Ano, bylo to nepříjemné a bylo to zklamání, na Samuela ale nepadá žádné obvinění z rodičovského selhání. Byl to nejzbožnější muž, jaký tehdy žil. Přesto se jeho synové v období tlaku nerozhodli jít v jeho stopách a nepřijali jeho hodnoty.
5) Ať už je tvé dítě jakkoli problémové, jeho největším přínosem je rodič, který reaguje vírou, ne napravováním. Modlitbou, ne vnucováním. Ten, který Bohu ustoupí z cesty a nechá ho jednat.