„Ale to mám proti tobě, že už nemáš takovou lásku jako na počátku.“ (Zjevení 2:4)

Jeden z Pavlových listů byl adresován církvi v Efezu. Byli duchovní, pevní v učení a příkladní v lásce ke Kristu. O pár let později Ježíš stejné církvi řekl: „Ale to mám proti tobě, že už nemáš takovou lásku jako na počátku. Rozpomeň se, odkud jsi klesl, navrať se a jednej jako dřív. Ne-li, přijdu na tebe a pohnu tvým svícnem z jeho místa, jestliže se neobrátíš“ (Zjevení 2:4-5).
Ochladla tvá láska k Bohu? Pak se musíš vrátit tam, kde ses s ním poprvé setkal, a znovu ho hledat, jako jsi to dělal předtím, než jsi toho tolik slyšel a viděl. Než tě životní tlaky vyčerpaly. Možná říkáš, že jsi zaneprázdněný službou Pánu. Pozor, zaneprázdněnost a neplodnost jdou ruku v ruce! Ježíš se třikrát zeptal Petra: „‚Šimone, synu Janův, máš mne rád?‘ Petr se zarmoutil nad tím, že se ho potřetí zeptal, má-li ho rád. Odpověděl mu: ‚Pane, ty víš všecko, ty víš také, že tě mám rád.‘ Ježíš mu řekl: ‚Pas mé ovce!‘“ (Jan 21:17). Oswald Chambers řekl: „Dávej si pozor na všechno, co by mohlo konkurovat věrnosti Ježíši Kristu. A největším konkurentem oddanosti Ježíši je služba pro něj.“ Když se Petr tu noc rozhodl jít lovit ryby, možná, že se rozhodl od všeho utéct a vrátit se zpět tam, kde se poprvé setkal s Pánem.
Jestli také hledáš Pána na místě svého prvního setkání s ním, je to dobrý krok! Když tě něco znejistí, můžeš se buď vrátit k Ježíšovi, který tě může zachránit, zachovat a upokojit, nebo se vrátit k tomu, co jsi v životě dělal předtím, než jsi ho potkal. To by ale nebyl dobrý krok. Proč? Protože Bible říká, že Petr lovil celou noc a nic nechytil.