„Dlouhým čekáním zemdlívá srdce…“ Přísloví 13:12

Přemýšlíš, jestli se člověk může změnit, když potká toho správného partnera? Ne. Jenom Bůh může lidi změnit, ty ale nejsi Bůh! Navíc pokud cítíš potřebu „být nepostradatelný“, může to vést k tomu, že v životě uděláš katastrofální vztahová rozhodnutí.
Možná jsi slyšel příběhy lidí, kteří díky manželství prožili obrovskou změnu. Pravdou ale je, že síla ke změně musí vzejít z člověka samotného, ne od tebe. Když se snažíš svého partnera změnit, nefunguje to, a nakonec tě tvá „naděje“ na změnu přivede k „znechucení“. Eugene Peterson v parafrázovém překladu The Message uvádí Šalomounova slova takto: „Neustálé zklamání člověku způsobí bolest v srdci“ (Přísloví 13:12, přel. z angl.). Když příliš dlouho toužíš a představuješ si něco, co se nikdy neuskuteční, začne tě bolet srdce. Pak se začneš vymlouvat na to, co ve vztahu nefunguje, i když je to tvému okolí zřejmé. Zdravá rozhodnutí týkající se vztahů nejsou založena na naději. Věřící lidé se navíc často snaží každý problém zduchovnit. Ve jménu „víry“ potlačují své instinkty a ignorují zdravý rozum. To není víra v Boha!
Víra v Boha by měla být prostě vírou v Boha. Nesmíme věřit v chybující muže a ženy, protože ti nás zklamou. Bůh dává každému z nás svobodnou vůli, nenutí nás, abychom se změnili. Změna musí vycházet z nitra každého z nás, když přijímáme milost, kterou nám Bůh každý den dává. „Pán jí (Lydii) otevřel srdce, aby přijala, co Pavel zvěstoval“ (Skutky 16:14). Než aby ses sám snažil změnit svého partnera, raději se za něj modli a dovol Bohu, aby ho změnil on!