„Není-li žádného vidění, lid pustne, ale blaze tomu, kdo zachovává Zákon.“        Přísloví 29:18

Bůh má pro tvůj život plán, který ti pomůže poznat, co je skutečně důležité. Říká se tomu „vize“. Bez ní se věci rozostří, a ty nakonec nevíš, kam se máš vydat. Sportovci se zaměřují na jedinou věc: na vítězství! Aby ho dosáhli, obětují vztahy, koníčky i zábavu. Eugene Peterson parafrázuje slova z Přísloví 29:18: „Když lidé nevidí, co Bůh dělá, jsou překážkou sami sobě. Když ale věnují pozornost vizi, kterou jim zjevuje Bůh, jsou nejvíce požehnaní.“
Když ti Bůh dá vizi, začneš věci vidět tak, jak je vidí on. Mojžíš „viděl“ zemi zaslíbenou, zatímco všichni ostatní viděli jen poušť a chtěli to vzdát a vrátit se do Egypta. Také pochopil, že se tam dostane podle Božího harmonogramu, krok za krokem. Někdy ti tvá vize může připadat příliš veliká. V takovém případě si ji rozlož na menší kroky a představuj si, jak děláš vždy ten další. Budeš překvapen, jaké budeš dělat pokroky. Dokud však neuděláš první krok, zůstane tvá vize pouhým sněním. Britský duchovní Frederick Langbridge napsal: „Dva muži se dívali ven přes mříže vězení. Jeden viděl bažinu, a druhý hvězdy.“
Co vidíš ve své budoucnosti? Myslíš si, že ti Bůh jen tak hodí úspěch do klína? Ne, musíš své vizi vírou dodat energii a tvrdou prací impuls. Ježíšovi učedníci pracovali celou noc a nechytili žádnou rybu. Pak Ježíš řekl Petrovi: „Jeď na hlubinu. Tam roztáhněte sítě k lovu“ (Lukáš 5:4, B21). Oni poslechli, a chytili největší úlovek v životě. Sečteno a podtrženo – naplnění tvých potřeb neřídí svět, ale Bůh!