„Změřil i hradbu, a bylo to sto čtyřicet čtyři loket lidskou mírou, kterou použil anděl.“     Zjevení 21:17

Až si příště budeš připadat stísněný v prostoru, přečti tohle: „Město je vystaveno do čtverce: jeho délka je stejná jako šířka. Změřil to město, a bylo to dvanáct tisíc měr. Jeho délka, šířka i výška jsou stejné.“ (Zjevení 21:16). To je plocha větší než pět milionů kilometrů čtverečních!
Je to dokonce čtyřikrát větší rozloha než jakou má Aljaška a více než polovina rozlohy celých Spojených států amerických! Takové město rozhodně nebude stísněné či nepříjemné k žití. A je tu něco ještě překvapivějšího, město je také stejně vysoké! Žádná prostorová omezení tam nebudou. To potvrzuje, co řekl Ježíš o nebi: „V domě mého Otce je mnoho příbytků… Jdu, abych vám připravil místo“ (Jan 14:2). Jelikož tentýž Bůh, který stvořil zemi, stvořil i nebe, a jelikož Pavel řekl, že nebe bude „jistě mnohem lepší“ (viz Filipským 1:23), představ si to nejkrásnější místo, kde jsi kdy byl, a vynásob tu scenérii nekonečnem. Apoštol Jan to ve Zjevení popsal takto: „… ukázal mi svaté město Jeruzalém, jak sestupuje z nebe od Boha, zářící Boží slávou; jeho jas jako nejdražší drahokam a jako průzračný křišťál“ (Zjevení 21:10-11).
Jedné noci se malý chlapec držel za ruku svého táty a díval se na hvězdy. Pak řekl: „Když ta špatná strana nebe vypadá takhle, jak asi musí vypadat ta správná strana?“
Ježíš zemřel, abys mohl jít do nebe. Nepůjdeš tam ale šťastnou náhodou. Je to výsledek tvé volby. Už jsi uvěřil v Krista jako svého Spasitele? Pokud ano, tak na viděnou v nebi!