„… zaházeli úplně kamením, každý vodní pramen zasypali…“ 2. Královská 3:25

Ve starozákonních dobách existovali lidé, kteří s oblibou obcházeli cizí studny a ničili je tím, že do nich házeli bláto a kamení. Do studní s vodou, které byly nutné pro přežití obyvatel. I dnes existují lidé, kteří umějí „házet bahno“ a záměrně škodí ostatním. Je pravděpodobné, že už ses s někým takovým sám setkal nebo kvůli němu dokonce trpěl. Co bys měl dělat?
Snaž se takovým lidem vyhýbat, protože jsou nebezpeční. Nemůžeš zápasit s prasetem v bahně, aniž by ses ušpinil. Prase nejenže vyhraje, ale ještě si ten boj užije! Pokud ses snad takovým ničitelem stal sám, uděláš dobře, když si přečteš následující verše z Písma a budeš je mít na paměti: „Odstraníš-li ze svého středu jho, … vzejde ti v temnotě světlo a tvůj soumrak bude jak poledne. Hospodin tě povede neustále, bude tě sytit i v krajinách vyprahlých, zdatnost dodá tvým kostem…“ (Izajáš 58:9-11). O takové zaslíbení stojí za to usilovat!
Takže si střež myšlenky, protože ty se stanou tvými slovy. Střež svá slova, neboť se stanou tvými skutky. Střež své skutky, protože se stanou součástí tvého charakteru. A střež svůj charakter, protože ten určuje míru Božího požehnání ve tvém životě. Slovo pro dnešní den tedy je: „Neházej bahno“, nebuď pomlouvačem.