„Hleď, povolal jsem jménem Besaleela…“ 2. Mojžíšova 31:2

Besaleel byl prvním člověkem, o němž je v Bibli řečeno, že byl „naplněn Božím duchem“ (viz 2. Mojžíšova 31:3). A jestliže jeho jméno není široce známé, pak jen z toho důvodu, že to nebyl prorok, kněz, král ani apoštol. Byl to dovedný řemeslník. Měl cit pro barvy a smysl pro řízení, a když nastal čas pro stavbu svatostánku, dohlížel na práci. Bůh o něm řekl: „Hleď, povolal jsem jménem Besaleela… Naplnil jsem ho Božím duchem, totiž moudrostí, důvtipem a znalostí každého díla, aby uměl dovedně pracovat se zlatem, stříbrem a mědí, opracovávat kameny pro vsazování a obrábět dřevo ke zhotovení jakéhokoli díla“ (2. Mojžíšova 31:2-5).
Představ si, že jsi Besaleel. Od mládí miluješ manuální práci. Nevíš, že je v tom zapojen Bůh, ale on přece je! To on byl ten, kdo do tebe tyto touhy vložil. Radost, kterou při práci prožíváš, je ve skutečnosti Boží přítomnost. Máš určité silné stránky, s nimiž ses narodil. Ty budou vždy tvořit tvé přednosti a budeš v nich mít potěšení. Když tyto své silné stránky objevíš, začneš je využívat a zaměříš se na jejich zdokonalování, budou se dít úžasné věci.
Snažit se o osobní rozvoj v oblasti, pro niž tě Bůh nevybavil, je jako snažit se naučit králíka plavat nebo šneka běhat. Pokud ale děláš to, co pro tebe připravil Bůh, a pracuješ se silnými stránkami, které ti dal, jsi na nejlepším místě. Když to tak je, jsi požehnaný jak ty, tak i všichni kolem tebe. Zkrátka jsi uprostřed Božího plánu. Besaleel byl stejně důležitý jako Mojžíš. Takže se vzmuž, na tvé práci záleží!