„Okuste a uzříte, že Hospodin je dobrý. Blaze muži, který se utíká k němu.“Žalm 34:9

To, čemu o Bohu věříš, má zásadní význam pro kvalitu tvého života, zejména v těžkých dobách. Počínaje dneškem si tedy říkej: „Bůh je dobrý, a to stále.“ Opakuj si to tak dlouho, dokud to nevstoupí do tvého ducha.
Co to znamená být „dobrý“? Znamená to žít v souladu s tím nejlepším a nejvyšším, co člověk zná. A protože Bůh vždycky ví, co je nejlepší a nejvyšší, o jeho dobrotě není pochyb. Jestliže je Bůh dobrý (skutečně, prakticky, důsledně dobrý), pak by měl tvůj pohár pohody, bezpečí, pokoje, důvěry a radosti přetékat! Dobrý Bůh nemůže porušit svůj slib, opustit své děti nebo je nemilovat a nestarat se o ně. V každé zkoušce a za každých okolností si můžeš být jistý, že s tebou bude jednat tím nejlepším možným způsobem.
Když se zdá, že se věci hroutí, když zmatený klopýtáš ve tmě, je těžké vidět Boží dobrotu nebo mít pocit, že bude líp. Tehdy musíš čerpat z víry, kterou do tebe Bůh vložil (viz Římanům 12:3), a rozhodnutím vůle mu důvěřovat. Jeden ztrápený farník se jednou zeptal svého pastora: „Také vám připadá, že se svět rozpadá?“ „Ano,“ odpověděl pastor, „jako když se rozpadá pukající semínko! Bez té fáze rozpadu by žalud nikdy nemohl dát vzniknout dubu.“ Přijmi tedy Boží vůli ve své době zkoušek, protože je „dobrá, Bohu milá a dokonalá“ (viz Římanům 12:2). Nakonec se přesvědčíš, že platí: „… uzříte, že Hospodin je dobrý. Blaze muži, který se utíká k němu“ (Žalm 34:9).