„… byl vzkříšen třetího dne…“ 1. Korintským 15:4

Můžeš s jistotou věřit tomu, že Ježíš vstal z mrtvých! Zde jsou dva důkazy:
1) Den Páně. Židé si po tisíce let zachovávali své učení o sobotě, sedmém dni v týdnu. Později skupina prvních křesťanů, kteří byli Židy, změnila den uctívání ze sedmého na první den! Čím by se dalo vysvětlit, že opustili tradici, které se tak pevně drželi? Kristovo vzkříšení se odehrálo první den v týdnu, jeho zjevení se učedníkům ukázalo rovněž první den v týdnu a vylití jeho Ducha na církev opět v první den týdne. Učedníci se tedy scházeli první den v týdnu, aby ho uctívali.
2) Slavení Velikonoc. Velikonoce nahradily židovský svátek pesach. Proč se ale Židé, kteří považovali pesach za nejdůležitější událost v dějinách svého národa, vzdali jeho slavení ve prospěch Velikonoc, které byly nejdůležitějším svátkem mezi křesťany? Křesťané se o Velikonocích zdravili: „Kristus vstal z mrtvých!“ Odpověď zněla: „Opravdu, Kristus vstal z mrtvých!“ Jakou jinou skutečností než zmrtvýchvstáním bychom mohli vysvětlit realitu oslav Velikonoc, které můžeme vysledovat až do doby prvotní církve? Pavel napsal: „Odevzdal jsem vám především, … že Kristus zemřel za naše hříchy podle Písem a byl pohřben; byl vzkříšen třetího dne… Poté se ukázal více než pěti stům bratří…“ (1. Korintským 15:3-6).