„… jak mohou někteří mezi vámi říkat, že není zmrtvýchvstání?“1. Korintským 15:12

Podívejme se na další tři důkazy, které přesvědčí každého, kdo otevřeně hledá pravdu o Kristově fyzickém vzkříšení z mrtvých:
1) Křesťanské svátosti. Křesťanské svátosti poukazují na Kristovu smrt a utrpení a také na jeho vzkříšení a moc. V nepřetržité posloupnosti je lze vysledovat přesně k době smrti Ježíše Krista.
2) Křesťanské umění. V římských katakombách z období pronásledování objevujeme do stěn vyrytá vyobrazení Kristova vzkříšení jako prvek rané křesťanské víry.
3) Křesťanská církev. Máme zde nepopiratelný fakt existence křesťanské církve. Řada lidí si souvislost mezi církví a vzkříšením neuvědomuje, učenci ale ano. Křesťanská církev je největší institucí, která kdy v dějinách světa existovala a existuje. Je pětkrát větší než Římská říše v době svého největšího rozmachu. Ve skutečnosti dnes víc než dvě miliardy lidí vyznávají, že uctívají Ježíše Krista jako živého a vzkříšeného Božího Syna. Jak se taková instituce zrodila a udržela? Kdosi vtipně poznamenal: „Grand Canyon nevytvořil indián, který za sebou táhl klacek.“ Ani instituce velikosti křesťanské církve nevznikla v minulosti díky fantazii bláhových snílků. Historici uznávají, že křesťanskou církev lze vystopovat až do města Jeruzaléma v roce 30 našeho letopočtu, tedy do doby Kristovy smrti a zmrtvýchvstání.
S čistým svědomím tedy můžeme říct: „Opravdu, Kristus vstal z mrtvých!“