„Oblečte plnou Boží zbroj…“ Efezským 6:11

Každý den života budeš bojovat se světem, tělem a ďáblem. Pavel nám dává šest konkrétních částí duchovní výstroje, díky nimž budeme vyzbrojeni do duchovního boje. Zde jsou první tři:
1) Pevný „pás pravdy“ (viz Efezským 6:14). Za druhé světové války jedno letadlo o mnoho kilometrů minulo svůj cíl. Proč? Protože posádka si neuvědomila, že fouká tak silný vítr, a odmítala věřit přístrojům v kokpitu. V důsledku toho všichni, kdo byli na palubě, zahynuli. Když se však letadlo po letech našlo, přístroje byly stále v naprostém pořádku. Ty se můžeš spolehnout na to, že Boží slovo tě vždy povede správně. Čti ho každý den a věř mu bez ohledu na to, co ti říkají tvá mysl nebo emoce.
2) „Pancíř spravedlnosti“ (viz Efezským 6:14). Všimni si, že je to Boží spravedlnost, nikoli tvá. Nejsi spasen vírou ve vlastní výkon, ale vírou v Kristův výkon na kříži. Když to víš, Boží spravedlnost se stává pancířem, který chrání tvé srdce před pochybnostmi o tvém spasení (viz 2. Korintským 5:21).
3) „Obutí ke službě pokoje“ (viz Efezským 6:15). Obuté boty naznačují, že někam jdeš. Pokud tedy jsi odhodlaný zůstat stát na místě, nečekej, že uslyšíš Boha. Když vyrazíš vpřed, Bůh ti potvrdí správnost tvého směřování tím, že ti dá pocit pokoje (viz Koloským 3:15). Ve svém nitru víš, že jsi na správné cestě. Jestli takový pokoj nemáš, hledej u Boha vedení. To je obzvlášť důležité, pokud jsi samostatně myslící člověk, který miluje svou práci. Bůh chce, abys měl trvalý pocit jeho pokoje, proto nechoď bez něj.