Vezmi svůj kříž (2)

„…nes každého dne svůj kříž…“ Lukáš 9:23

Zde jsou tři otázky, které ti pomohou rozpoznat tvůj kříž:
1) Jakým směrem mě Bůh vede? Pokud si myslíš, že na tvé minulosti nezáleží, zamysli se znovu. Může to být silniční mapa ke tvé budoucnosti. Zvaž zkušenosti a životní styl, kterými jsi prošel. Vyrůstání v

Vezmi svůj kříž (1)

„…nes každého dne svůj kříž…“ Lukáš 9:23

Máme sklon zaměňovat náš kříž s věcmi jako jsou obtížný partner, tvrdohlavý dospívající, milovaný člověk upoutaný na lůžko nebo málo peněz zbývajících do konce měsíce. Jeden spisovatel píše: „Myslíme si, že Bůh rozdává kříže jako dozorce rozdává lopaty skupině trestanců. Nikdo žádnou nechce. Každý jednu dostane…

Dělat Boží práci Božím způsobem

„…abychom konali dobré skutky, které nám Bůh připravil.“    Efezským 2:10

Pokaždé, když se zeptáš: „K čemu, pro všechno na světě, jsem tady?“ Bible odpovídá: „…abychom konali dobré skutky, které nám Bůh připravil.“ Bůh tě stvořil pro předem naplánované poslání. Jsi branec, ne dobrovolník. Nemůžeš rozhodovat o svém povolání. A je chybou pokoušet

Najdi způsob, jak říci „děkuji“

„Děkuji Bohu svému při každé vzpomínce na vás.“ Filipským 1:3

Spisovatelka Barbara Glanz vypráví o úspěšném podnikateli, který si vzpomněl na svou učitelku literatury z 8. třídy. Napsal jí a dostal tuto odpověď: „Ani nevíte, jak moc pro mne váš dopis znamená. Je mi 83 let a žiji sama. Moji přátelé a rodina

Držme se víry (2)

„…abyste zápasili o víru…“ list Judův 3

Bible říká: „Proto se tím více musíme držet toho, co jsme slyšeli, abychom nebyli strženi proudem“ (Židům 2:1). Ta slova „strženi proudem“ by měla spustit poplašné zvonění. Ježíš poukázal na to, že zatímco ženci spali, nepřítel zasel plevel mezi pšenici. Když se konečně probudili, řekli: „To