„…vnitřně se den ze dne obnovujeme.“ 2. Korintským 4:16

Buď vděčný za svoje vnější „já“. Smiř se s ním. Raduj se z jeho silných stránek. Přijmi jeho omezení. Nech ho pilně pracovat. Buď šťastný, když je povýšeno. Ale pamatuj, že chřadne. Na druhé straně tvé vnitřní „já“ je schopno slávy, jakou si nedokážeš představit. „Milovaní, nyní jsme děti Boží; a ještě nevyšlo najevo, co budeme! Víme však, až se zjeví, že mu budeme podobní, protože ho spatříme takového, jaký jest. Každý, kdo má tuto naději v něho, usiluje být čistý, tak jako on je čistý“ (1. list Janův 3:2-3). Nejvíce investuj do té věci, která bude trvat.

Máme váhy, zrcadla a měřící pásy, pomocí kterých sledujeme rozvoj svého vnějšího „já“. Ale jak můžeme sledovat dobro té části nás, která bude trvat? Možná to bude vypadat trochu jinak pro každého z nás, ale zde je několik zrcadel, vah a měřících pásů, které nám pomohou začít:

1) Sebezkoumání a vyznávání.

2) Přátelé, kteří tě milují natolik, aby ti řekli pravdu.

3) Čas být sám a naslouchat Bohu.

4) Čas strávený nad Písmem obnovováním své mysli.

5) Zkoumání kalendáře a šekové knížky.

6) Otázky jako: jak snadno ztratím odvahu v těchto dnech? Oč snadněji se nechám vydráždit ve srovnání s obdobím před šesti měsíci?

7) Pozornost tvé oblasti myšlenek. Kam je přitahována tvá mysl? Odkud se berou závist, obviňování, souzení nebo chtivost, které tě okrádají o život a radost?

Pospěš si, vezmi to vážně; pracuj na svém vnitřním „já“!