„Buďte připraveni a vaše lampy ať hoří.“ Lukáš 12:35

Bůh může postupovat tak rychle, že v jednom dni se cítíš, jako by se ve tvém životě odpoutalo celé peklo a den poté, jako bys byl posazen na nebeská místa. A v obou případech „…je to Bůh, který ve vás působí…“ (Filipským 2:13). Bible používá slov jako hned, okamžitě a najednou, aby nám připomněla, že když Bůh postupuje, my musíme být připraveni postupovat také. On to neoznamuje trumpetami a fanfárami, proto musíš zůstat připraven, především připraven na něco, na co čekáš dlouhou dobu. Můžeš být jenom kousek od odpovědi, kterou hledáš. Tak dlouho trvá Bohu, aby změnil věci; okamžik! Nedovol ztrátě odvahy, aby otupila tvoji víru, nebo odkládání, aby tě připravilo o příležitost.

Když se Ježíš odkazoval na svůj druhý příchod, řekl: „Kdo je na střeše, ať nesestupuje, aby si něco vzal z domu“ (Matouš 24:17). Musíš se rozhodnout, jestli přijmeš to, co Bůh má pro tebe nyní a posuneš se dopředu, nebo se vrátíš do svého domu, protože tvá nedokončená práce tě může připravit o Boží nejlepší věci. A zrovna tak čekání na druhé. Ochrnutý muž promeškával své uzdravení po třicet osm let, protože čekal, až druzí budou jednat. Řekl Ježíšovi: „Pane, nemám nikoho, kdo by mě donesl do rybníka, jakmile se voda rozvíří“ (Jan 5:7). Po léta seděl vedle řešení, ale kvůli druhým to promeškával. Nic není důležitějšího než to, co Bůh říká a dělá ve tvém životě právě teď: ne to, co se děje ve tvém domě, ne jednání nebo názory druhých. To, na čem záleží, je být připraven.