Učit se od druhých

„Král má zalíbení v prozíravém služebníku…“ Přísloví 14:35

Každých pět let se znalosti ve významnějších oborech zdvojnásobují. To znamená, že pokud nezůstaneš bystrý, zůstaneš pozadu. Když opakuješ stejné lekce znovu a znovu, znamená to, že se neučíš dost. Pouč se od těch, kteří uspěli v oboru, v němž chceš uspět ty, kvůli tomu,

Když jsi pokoušen, zaměř se na něco jiného

„Podřiďte se tedy Bohu. Vzepřete se ďáblu a uteče od vás…“ Jakub 4:7

Pastor Jon Walker píše: „Když byl Tolstoj chlapec, založil Klub bílého polárního medvěda. Aby ses mohl stát členem, musel jsi stát 30 minut a nepřemýšlet o bílém medvědovi. Už ses někdy záměrně pokoušel o něčem nepřemýšlet? Je to téměř nemožné!

„Jak by se s tímto vypořádal Ježíš?“

„To je mé přikázání, abyste se milovali navzájem, jako jsem já miloval vás.“
Jan 15:12

Stěžuješ si, protože tě někdo zklamal? Máš přehled, když dojde na dávání dárků nebo placení účtů? Jsi nešťastný, protože se domníváš, že více dáváš, než přijímáš? Ježíš prožil všechny tyto věci – a ještě více. Jeho

Rozhodující okamžiky

„…vyvolte si dnes, komu chcete sloužit…“ Jozue 24:15

Byl to rozhodující okamžik, kdy Jozue řekl Izraeli: „…vyvolte si dnes, komu chcete sloužit… Já a můj dům budeme sloužit Hospodinu“ (Jozue 24:15).
1) Rozhodující okamžiky v našich životech ukazují, kdo skutečně jsme. Většinou přicházejí jako překvapení a objevují se v dobách krizí, takových

Nedovol druhým, aby tě brzdili

„A byl jim kamenem úrazu. “ Matouš 13:57

Josefovi bratři odmítli jeho sen, proto ho prodali do otroctví. Davidova rodina ho nepovažovala za hodného, aby se stal králem. Lidé, kteří znali Ježíše během prvních třiceti let, řekli: „,Odkud se u toho člověka vzala taková moudrost a mocné činy? Což to není syn tesaře?‘…