„Dbejte na to…ať se nerozbují nějaký jedovatý kořen, který by nakazil mnohé“
(Židům 12:15).

Fráze „dbejte na to“ pochází z řeckého slova episkopos, což znamená dohlížet na něco, kontrolovat a opravovat (je to také původ slova „biskup“). Takže jsi ten, kdo kontroluje své srdce. Každý den musíš sledovat, řídit a opravovat to, co se tam děje. Nemůžeš druhé obviňovat za svůj špatný postoj, rozmrzelost a neodpuštění. Ty jsi za to zodpovědný! Když tě někdo urazí, je na tobě, jestli dovolíš, aby hořkost zapustila kořeny. Nemůžeš kontrolovat to, co dělají druzí, ale je to tvoje „vnitřní“ část – část, kterou můžeš kontrolovat – za kterou nás Bůh činí zodpovědnými. Ty musíš rozhodnout, jestli se podráždění změní ve zlost, zlost v zášť a zášť v odplatu.
Pavel říká: „Dbejte na to…ať se nerozbují nějaký jedovatý kořen, který by nakazil mnohé“ (Židům 12:15). Důvod, proč plevel převládne na zahradě, je ten, že zahradník ho dost rychle nevytrhá. Když je tvoje zahrada přeplněná plevelem, nemůžeš říci: „Nevím, jak se to stalo!“ Pokud o ni „dbáš“, všimneš si počátků růstu plevele. Jediný způsob, jak zůstat svobodný od plevele, který nepřítel chce zasít do tvého života, je dávat pozor na stav svého srdce. Když čelíš bolestivé, urážlivé situaci, odmítni, aby špatný postoj zakořenil a nesl špatné ovoce. Místo toho pros Boha, aby ti pomohl nahradit tyto ničivé myšlenky milosrdenstvím a odpuštěním vůči lidem, kteří tě zranili. Bible říká: „Především střez a chraň své srdce, vždyť z něho vychází život“ (Přísloví 4:23).