Naamán (3)

„Tento muž, udatný bohatýr, byl postižen malomocenstvím.“ 2. Královská 5:1

Když ti Bůh odpoví, nehádej se a nevysvětluj to rozumově. Pouze udělej to, co ti říká – a vyjdeš ven čistý. Naamánova pýcha ho téměř stála život. Když odešel z Elíšova domu, byl rozzlobený, protože Elíša nevyšel ven, aby s ním mluvil osobně.

Naamán (2)

„Tento muž, udatný bohatýr, byl postižen malomocenstvím.“ 2. Královská 5:1

Naamán měl problém; ojedinělý problém. Když si připomeneme tento příběh, tak Ježíš o něm řekl: „A mnoho malomocných bylo v Izraeli za proroka Elizea, a žádný z nich nebyl očištěn, jen syrský Naamán“ (Lukáš 4:27). Je snadnější věřit Bohu v něčem, co jsi

Naamán (1)

„Tento muž, udatný bohatýr, byl postižen malomocenstvím.“ 2. Královská 5:1

Když zkoumáme příběh o Naamánovi postiženém malomocenstvím, začneme tím, že si všimneme jeho stavu. „Naamán, velitel vojska aramejského krále, byl…ve veliké vážnosti a oblibě…byl postižen malomocenstvím.“ Nehledě na svá předchozí vítězství a současné pocty, měl skrytý problém, který by nezůstal skrytý dlouho. Kdyby

V postroji s Ježíšem

„Vezměte na sebe mé jho a učte se ode mne…“ Matouš 11:29

Pro některé z nás je snadné důvěřovat Bohu ohledně našeho zdraví, ale zůstáváme vzhůru celou noc a trápíme se kvůli penězům. Nebo Mu důvěřujeme ohledně peněz, ale nedůvěřujeme, že povede naše kroky. Ježíš řekl: „Vezměte na sebe mé jho a učte

Duchovní odstup

„Lid zůstal stát opodál a Mojžíš přistoupil k mračnu, v němž byl Bůh.“
2. Mojžíšova 20:21

Jediný Mojžíš věděl, jaké to je být v Boží přítomnosti. Věděl, jak zní Jeho hlas a jak vypadá Jeho oslňující sláva. A lidu Izraele zřejmě vyhovovalo to tak nechat. Řekli Mojžíšovi: „Mluv s námi ty…Bůh