„…obnov nás, ukaž jasnou tvář a budem zachráněni!“ Žalm 80:20

Žalmista se modlil: „…obnov nás, ukaž jasnou tvář a budem zachráněni“. Před téměř sto lety A. W. Tozer vytyčil kroky vedoucí k osobnímu obnovení. Některé výrazy jsou možná zastaralé, ale ty principy stále fungují:
1) Buď zcela nespokojený sám se sebou. Samolibost je nepřítelem duchovního pokroku. Samolibá duše je zaostávající duše.
2) Nastav svou tvář jako křemen k radikální proměně svého života. Nesmělí výzkumníci jsou předurčeni k selhání už před tím, než začnou. Musíme vložit celé své duše do touhy po Bohu.
3) Postav se na místo, kde máš být, protože tam ti Bůh požehná. Je omyl očekávat, že Boží pomoc přijde jako výhra v loterii nezávisle na známých podmínkách, které je třeba splnit. Existují jasně označené cesty, které vedou přímo na zelené pastviny; choďme po nich. Například toužit po obnovení a zároveň zanedbávat modlitbu a čas ztišení je jako něco si přát a jít opačným směrem.
4) Učiň důkladné pokání. Nespěchej s tím, nechtěj to mít rychle za sebou. Uspěchané pokání znamená povrchní duchovní zkušenost a nejistotu po celý život. Ať bohabojný zármutek koná své hojivé dílo. Dokud nedovolíme vědomí hříchu, aby nás zranilo, nikdy v sobě neobjevíme strach ze zla.
5) Proveď odškodnění všude, kde je to možné. Pokud dlužíš peníze, zaplať je, nebo aspoň dej svému věřiteli upřímné ujištění, že máš v úmyslu zaplatit, takže tvoje poctivost bude mimo pochybnosti. Pokud ses s někým pohádal, jdi ve svém úsilí o dosažení usmíření co možná nejdále.