„…vaši starci budou mít sny…“ Jóel 2:28

Bible říká: „…vaši starci budou mít sny, vaši jinoši budou mít prorocká vidění.“ Když ti Bůh dá sen, dá ti také zdroje a vztahy potřebné k tomu, aby se sen naplnil. Ne každý bude věřit v tvůj sen. Pavel píše: „A co když někteří byli nevěrní? Nezruší jejich nevěrnost věrnost Boží? Naprosto ne! Ať se ukáže, že Bůh je pravdivý, ale ,každý člověk lhář‘…“ (Římanům 3:3-4). Pokud je tvůj sen od Boha, neber na vědomí ty, kteří ho odmítají, a plně se tomu vydej. Jenom se ujisti, že tvůj sen je od Boha. Nemůže pocházet z přání někoho jiného.
Někdy je tvůj sen ve skutečnosti něčí touha týkající se tvého života. Rodiče to dělávají. Chtějí prožít znovu některou část svého života skrze tebe, takže tě tlačí k tomu, abys dělal něco, co oni vždycky chtěli dělat. To tě na celý život vystaví pokusům dělat radost svému otci a matce, získávat jejich souhlas, i když nyní jsi už dospělý. Pak se jednoho dne probudíš a zjistíš, že se pokoušíš žít sen někoho jiného.To mohl být ve skutečnosti Boží plán pro tvou matku nebo tvého otce, ale teď jsi do toho strčený ty. Dostaň se z toho ven! Požádej Boha o sen pro tebe samotného!
Tvůj sen nemůže pocházet ze špatných motivů, jako jsou pýcha, žárlivost, zlost, odmítnutí nebo nezdravá soutěživost. Pokoušíš se něco si dokázat? Pokoušíš se získat něčí obdiv a úctu? Pokoušíš se nahradit to, co způsobilo tvé odmítnutí? Rozpoznej své motivy, požádej Boha, aby uzdravil tvé srdce a potom Ho požádej o sen, který On podpoří.