„Vyžeň otrokyni i jejího syna…“ Galatským 4:30

Izmael a se narodil jako důsledek Abrahamova pokusu uspíšit Boží plán a naplnit ho díky lidskému úsilí. Děláš to? My všichni máme svého „Izmaela“: dobrý nápad, který nebyl Božím nápadem a může ti zkomplikovat život. Řekneš: „Ale nemiloval Bůh i Izmaela?“ Ano, a požehnal mu (viz 1. Mojžíšova 17:20). Ale Bůh řekl, že naplní svůj plán pouze skrze Izáka. Když běžíš napřed před Bohem a pokoušíš se nahradit Jeho vůli svou vlastní, nejen že budeš trpět, ale lidé, které miluješ budou trpět také. Duchovně řečeno, když ti Bůh řekne: „Vyžeň otrokyni i jejího syna,“ říká, „je čas jednat s tvou minulostí a vyčistit tvé zavřené zásuvky.“
Ale všimni si ještě něčeho dalšího v tomto příběhu. Stejně jako to bylo s Izmaelem a Izákem, někdy tvůj zázrak a tvá chyba mohou růst společně pod jednou střechou. V jedné oblasti věci mohou být velmi špatné a v druhé velmi dobré. Dnes ti Bůh možná říká: „Kvůli poslání, které pro tebe zamýšlím, musíš odstranit tuto věc ze svého života.“ Je bolestivé vzdát se něčeho, co tvoje „tělo“ vytvořilo, ale nemáš na vybranou. Zde jsou dvě možnosti. Můžeš být pohnut jeho naléháním a minout se s Božími nejlepšími věcmi. Nebo můžeš říci: „Tolik tě miluji, ale Boha miluji více.“ Když jsi ochoten odejít od něčeho, co miluješ, protože Boha miluješ více, nazývá se to „oběť chvály“ (viz Židům 13:15). A když to nabídneš Bohu, dostaneš se na pozici, kdy můžeš obdržet plnost Jeho požehnání pro svůj život.