„…odpouštějte si, má-li kdo něco proti druhému.“ Koloským 3:13

K tomu, abys začal nový rok správně, musíš pustit jakékoliv staré nevraživosti, které tě táhnou dolů. Philips Yancey popisuje odpuštění jako nadpřirozené jednání a říká: „Nenajdete delfíny, kteří by odpouštěli žralokům, že požírají jejich kamarády. Je to svět, kde jeden požírá druhého, ne odpouští jeden druhému. Hořkost se dostaví přirozeně, když jsi byl zraněn, zatímco odpuštění je nadpřirozené a vyžaduje Boží zmocňující milost.“ Ale pamatuj na to, že Ježíš řekl: „…jestliže však neodpustíte lidem, ani váš Otec vám neodpustí vaše přestoupení“ (Matouš 6:15). Lidsky řečeno, neexistuje jediný důvod, proč by Bůh měl odpustit tvoje hříchy, ale přestupky, které ti odpouští každý den, zdaleka převažují cokoliv, o co ty kdy budeš požádán, abys odpustil druhým. Skrze odpuštění měníš celou dynamiku. Otevřeš dveře, za kterými jsi obojím: vězněm i žalářníkem; osvobodíš sebe i druhou osobu. Nevraživost tě nejen odděluje od lidí, kteří bývali přáteli, ale ve skutečnosti zkrátí tvůj život tím, že produkuje smrtelné enzymy podílející se na vzniku fyzických onemocnění.