„Spravedlivý, i když sedmkrát padne, zase povstane…“ Přísloví 24:16

Šalomoun píše: „Kde není skot, je čistý žlab, kdežto hojná úroda bývá, kde jsou silní býci“ (Přísloví 14:4). Pokud trváš na tom, že budeš mít vždycky pěknou, upravenou stáj, pak budeš mít prázdnou stáj. Pokud chceš velkou sklizeň, budeš potřebovat velkého vola s velkou chutí k jídlu, který dělá velký nepořádek. Například, pokud se rozhodneš mít děti, budeš mít hodně radosti a hodně nepořádku, který budeš muset uklízet. Děti jsou schopny během několika minut změnit dům k nepoznání, v místo, které vypadá jako zkušebna poslední bitvy národů. Takže máš možnosti: žít sám a užívat si méně komplikovaného života, nebo přijmout problémy související s tím, že máš rodinu.
Dokonce i v anglickém slovníku slova úsilí a zápas najdeš před slovem úspěch. Dr. John Maxwell říká: „V určitém okamžiku budeš muset přejít od člověka věřícího v sen k člověku, který sen vykupuje. Žádný sen se nenaplní, aniž by někdo za něj zaplatil. A součástí ceny, kterou budeš muset zaplatit, je poučení se z chyb, které uděláš. Můžeš se účastnit všech seminářů o úspěchu, přečíst všechny příručky a řídit se radami všech poradců, kteří učí o úspěchu, ale cena vždycky musí být zaplacena zmatky a chybami. Neexistuje ani jeden člověk na světě, který by něčeho dosáhl, aniž by za to zaplatil cenu. Někteří platí svým životem nebo svou svobodou. Jiní platí vzdáním se možností, financí nebo vztahů. Ať platí jakkoliv, všichni musí zaplatit.“