„…tvá víra tě zachránila.“ Lukáš 17:19

Často jsme tak ponořeni do toho, co vidíme, cítíme a slyšíme, že jednáme podle našich přirozených smyslů místo toho, abychom jednali podle duchovních smyslů. „…Boží moc vás skrze víru střeží ke spasení…“ (1. Petrova 1:5). Tvoje víra je to, co aktivuje Boží moc. Než se z kamene stane diamant, je to jenom uhlík vložený pod tlak miliónů kilogramů. Bible říká: „…aby se pravost vaší víry…prokázala k vaší chvále…“ (1. Petrova 1:7). Potíže nejen kladou nároky na tvou víru, ale odhalují její hloubku. Nedozvíš se toho moc o své víře, když jsou tvé účty zaplaceny, tvé tělo je zdravé, tvoje děti se chovají správně a tvé manželství je bez problémů. Ale když se nic nedaří a ty důvěřuješ Bohu, že tě tím vším provede, pak víš, že máš víru.
Někdy si myslíme, že se nám duchovně daří lépe, než jak tomu ve skutečnosti je. Ale často tě nepřítel nepřestane napadat, jenom se přesune z přirozené oblasti do duchovní. Napadá tvou mysl, tvůj odpočinek, tvůj pokoj, tvé emoce a tvůj myšlenkový život. Tak co mohu dělat? Zvedni štít víry a zastav jeho ohnivé šípy. Vezmi…meč Ducha, což je Slovo Boží, a použij ho k tomu, abys ho zahnal zpět (viz Efezským 6:17). Zaktivizuj svou víru. Řekni: „To by už stačilo,“ a začni si brát zpět to, co ti nepřítel ukradl.